Rots en water training

In Rots en Water, een sociale vaardigheidstraining voor kinderen, komen verschillende thema’s aan bod waarin de nadruk ligt op het versterken van weerbaarheid. We hebben het bijvoorbeeld over nee zeggen en grenzen aangeven en respecteren, complimenten geven en ontvangen, omgaan met pestkoppen en het versterken van emotieregulatie en zelfvertrouwen.

De training is interactief: veel kinderen beleven het als een leuke ervaring. Het belangrijkste doel van onze ervaren trainers is dat het kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen en leren het belang van grenzen. Ook de ouders worden betrokken bij de training: tenslotte moeten zij het goede voorbeeld geven en begrijpen hoe ze hun kind het beste kunnen ondersteunen.

Net zoals bij elke therapie is het resultaat van sociale vaardigheidstrainingen afhankelijk van de motivatie, inzet en betrokkenheid van het kind en de ouders. In de praktijk zien wij dat kinderen veel profijt hebben van de Rots en Watertraining, zowel op de korte als lange termijn.

Rots en water traject

Dit traject omvat:

  • Een (vrijblijvend) intakegesprek
  • Een ouderavond om ouders te informeren
  • Zes lessen

De kosten voor deze training bedragen eenmalig €250,-. Het is mogelijk om de training vergoed te krijgen door je aan te melden bij het Centrum Jeugd en Gezin in jouw woonplaats.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!