Klachtenregeling

InCtrl-Zorgnetwerk heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon waar klachten t.a.v. InCtrl-Zorgnetwerk en haar werknemers ingediend kunnen worden. Ook zijn wij aangesloten bij een onafhankelijke klachten en geschillen commissie. www.erisietsmisgegaan.nl

Mocht je een klacht hebben dan willen we je vragen eerst het Klachtenformulier InCtrl-Zorgnetwerk op de site in te vullen, wij nemen dan binnen een week contact met je op.

Als u ergens ontevreden over bent vinden wij het fijn als u dit direct aan ons meldt. Wij kunnen er dan alles aan doen om uw klacht zo goed en snel mogelijk op te lossen.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

Als u ergens ontevreden over bent vinden wij het fijn als u dit direct aan ons meldt. Wij kunnen er dan alles aan doen om uw klacht zo goed en snel mogelijk op te lossen.
Waar kunt u met uw klacht terecht? Het zou fijn zijn dat u uw klacht eerst bespreekt met de medewerker die betrokken is. Hij of zij kan dan direct actie ondernemen om de klacht op te lossen. Wanneer het niet lukt uw klacht opgelost te krijgen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van InCtrl-Zorgnetwerk

U kunt zich bij het bespreken van een klacht laten ondersteunen, bijvoorbeeld om te bemiddelen in het zoeken naar oplossingen. Bij InCtrl-Zorgnetwerk kunt u die ondersteuning krijgen van de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon

Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met: erisietsmisgegaan.nl

Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van InCtrl-Zorgnetwerk.

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Klachtenformulier INCTRL-Zorgnetwerk

Indien u een klacht heeft over INCTRL-Zorgnetwerk die u schriftelijk kenbaar wenst te maken, verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier.