Thuisobservatie met camera’s

Thuisobservatie met Video (TOV) is een innovatieve benadering ontwikkeld door InCtrl-Zorgnetwerk om gezinnen te ondersteunen waar de problemen zo hoog zijn opgelopen dat een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen dreigt of al in gang is gezet. Het kernidee van TOV is het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin kinderen kunnen gedijen. Dit wordt bereikt door intensieve begeleiding en ondersteuning te bieden aan gezinnen, met als doel het voorkomen van uithuisplaatsingen of het zo snel mogelijk terugplaatsen van kinderen in hun eigen thuisomgeving.

Een belangrijk onderdeel van TOV is het gebruik van camera’s in huis. Dit stelt zorgprofessionals in staat om de situatie in het gezin nauwkeurig te observeren en te analyseren, zonder dat het gezin naar een externe locatie moet ter observatie. Op basis van deze observaties worden concrete handvatten en verbeterpunten omschreven, die vervolgens worden besproken met het gezin, om directe verbeteringen in de dagelijkse gezinssituatie te bewerkstelligen.

Naast cameratoezicht omvat TOV ook intensieve gezinsbegeleiding door een team van hulpverleners. Dit team, bestaande uit een behandelaar en ambulant hulpverleners, werkt samen met het gezin om hun krachten te versterken en praktische tools te bieden om problemen aan te pakken. Het doel is om het gezin zelfstandig weer grip te laten krijgen op de situatie, zodat de veiligheid van alle gezinsleden gewaarborgd blijft. De ambulant hulpverleners kunnen de vertaalslag van de handvatten vanuit de videobeelden maken naar het dagelijks leven van het gezin.

Door deze innovatieve benadering van gezinsbegeleiding streeft InCtrl-Zorgnetwerk ernaar om bij te dragen aan de transformatie van de jeugdhulp en uiteindelijk het aantal uithuisplaatsingen tot nul te reduceren. TOV tracht bij te dragen aan de doelstelling dat ieder kind zo thuis mogelijk kan opgroeien.

Vervolghulp

Na vijf maanden intensieve hulpverlening is het soms nodig dat de zorg wordt overgedragen aan vervolghulp, afhankelijk van de behoeften van het gezin. Deze vervolghulp wordt zorgvuldig afgestemd op de TOV die eerder is aangeboden.

Deze hulpverlening zal blijven samenwerken met het gezin om de veiligheid te blijven garanderen en ervoor te zorgen dat het geleerde behouden blijft.

“Het kernidee van TOV is het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin kinderen kunnen gedijen.”

Is onze hulp passend?

Neem direct contact op!

Vul onderstaand contactformulier in en een van  onze medewerkers neemt  binnen drie dagen contact met je op.

Hidden