Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van onze algemene voorwaarden. U kunt de algemene voorwaarden zien als een soort ‘spelregels’ van onze organisatie. Door deze spelregels maken wij duidelijke afspraken met u waardoor wij ons vervolgens kunnen focussen op een deskundige uitvoering van de hulp.

  • Wij nemen uw privacy uiterst serieus. Om deze reden kunt onze privacyverklaring vinden op onze website onderaan de footer. Om uw privacy te waarborgen is er een privacyfunctionaris aangesteld. Deze functionaris houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie onze privacy overeenkomst – in de footer van de website – voor meer informatie.
  • Wij zijn als zorgverleners verplicht een dossier aan te leggen in ons cliëntensysteem. U heeft rechten rondom dit dossier, zoals; recht op inzage van het dossier en recht op informatie. Na 15 jaar zal het dossier worden vernietigd uit ons systeem.
  • De NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens en burger servicenummer worden gedeeld met de gemeente waarin u woonachtig bent, om de hulp te kunnen bekostigen. Wanneer u dit niet wenst kunt u kiezen voor particuliere hulp. Inhoudelijke informatie zal in deze situatie niet bij de gemeente terecht komen.
  • Voordat gestart kan worden met een psychologische behandeling en/of onderzoek bij kinderen onder de 16 jaar dienen ouders/verzorgers met ouderlijk gezag toestemming te geven. Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is dient hij/zij tevens toestemming te geven voor het starten van hulp. Wanneer een kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt volstaat enkel de toestemming van de jeugdige. Wij streven ernaar, ongeacht de leeftijd, het systeem (ouders) te betrekken bij de hulp.
  • Het kan voor een zorgvuldige behandeling of onderzoek van belang zijn om informatie uit te wisselen met scholen, organisaties of verwijzers. Voordat informatie-uitwisseling plaats vindt wordt allereerst toestemming verkregen bij de gezagsdragers. Wanneer er sprake is van grote onveiligheid of meervoudige zorgen kan er een uitzondering worden gemaakt. U bent altijd in de mogelijkheid uw toestemming weer in te trekken voor het starten van de hulp of het uitwisselen van informatie.
  • Wanneer een afspraak onvoorzien niet door kan gaan, is het belangrijk deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij niet tijdig afmelden zonder dat daartoe een geldige reden aangevoerd is, schrijven wij de geplande uren door naar de gemeente.
  • InCtrl-zorgnetwerk biedt in de basis kortdurende hulp. Dat wil zeggen dat wij voor de duur van een jaar een maximaal aantal uren kunnen besteden aan uw hulpvraag. Het is mogelijk dat u hierover een brief ontvangt van uw gemeente. U kunt geen rechten ontlenen aan de toegekende uren. Wij hebben als zorgaanbieder de plicht om te bekijken of de toegekende uren daadwerkelijk nodig zijn om in te zetten. De inzet van de uren blijft hierdoor maatwerk.
  • Onze cliënten staan centraal. Wij hebben een hoge en positieve cliënt tevredenheid en houden dit graag ook zo. Voldoet de geboden zorg niet aan uw verwachtingen? Laat het ons weten. Wij gaan graag met u in gesprek en hebben het streven er samen uit te komen. Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek – ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon erbij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht. Voor meer informatie kijk bij klachten op de website.