Maak weer contact met elkaar

Wij faciliteren begeleid bezoek

Soms is er langere tijd geen of moeizaam contact tussen kind en ouder, bijvoorbeeld door een uithuisplaatsing of scheiding. Dit heeft grote gevolgen voor zowel het kind als de ouder. Het kan van groot belang zijn dat bezoek plaatsvindt in een veilige en gecontroleerde omgeving. De omgangsbegeleiders van InCtrl Zorgnetwerk helpen daarbij. Tijdens het begeleide bezoek staat het contact tussen kind(eren) en ouder(s) centraal.

De voordelen van een begeleid bezoek:
 • In een gecontroleerde en veilige omgeving: thuis of op een neutrale locatie.
 • Onze begeleiders zijn neutraal en onpartijdig.
 • Duidelijkheid voor iedereen: er worden vooraf afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de maximale bezoekduur.
 • Doelen worden in samenspraak met een eventuele casusregisseur, ouders, kinderen en andere betrokkenen opgenomen in het zorgplan.
 • Je krijgt coaching over hoe communicatie verbeterd kan worden.
Onze begeleiders observeren het contact:
 • Vangt de ouder signalen van zijn/haar kind(eren) op?
 • Interpreteert de ouder deze signalen op een juiste wijze?
 • Reageert de ouder voldoende effectief op deze signalen?
 • Bevordert het contact de hechting tussen ouder en kind?
 • Toont de ouder voldoende loyaliteit richting het kind?
 • Is onbegeleid bezoek in het vervolg verantwoord?
“Een ontmoeting in een veilige en ontspannen sfeer doet ouder en kind goed.”

Is onze hulp passend?

Neem direct contact op!

Vul onderstaand contactformulier in en een van  onze medewerkers neemt  binnen drie dagen contact met je op.

Hidden